Nieuws

Technische bijstand

Deze bijstand wordt verleend naar aanleiding van een panne met immobilisatie, zoals hernomen in de algemene voorwaarden.  • Depannage of sleping in België, Groothertogdom Luxemburg en het buitenland
  • Vervangwagen in België
  • Repatriëring van de verzekerde personen en/of het voertuig vanuit het buitenland

 

De prestatie wordt georganiseerd door Europ Assistance

 

 

02/541 90 54


share: